3219970 77 972+
info@mediafarm.co.il

קבוצת מדיה פארם בע"מ מציעה ללקוחותיה ערוץ שיווק בלעדי ואפקטיבי לקהל המטרה האיכותי בישראל – כל הרופאים במדינה.

אמצעי המדיה שלנו  מידע למפרסם

פרוייקטים נבחרים