3219970 77 972+
info@mediafarm.co.il

הרפואה

כתב העת הותיק המוביל בישראל לענייני רפואה מבית ההסתדרות הרפואית בישראל. כולל מגוון מאמרים ומחקרים מקוריים. מופץ מדי חודש לכל הרופאים בדיוור ישיר ובתפוצה מלאה.

לאתר כתב העת לפירסום