3219970 77 972+
info@mediafarm.co.il

הרפואה update

מדיה פארם בשיתוף ההסתדרות הרפואית השיקו בסוף שנת 2009 סדרה של כתבי עת מדעיים מודפסים, המשמשים כתבי העת הרשמיים של האיגודים המדעיים השונים, ומופצים על ידי הר"י לחברי האיגוד להתמחויות הרלוונטיות. כתבי העת הפועלים תחת מערכת "הרפואה", נותנים לאיגודים השונים בהר"י במה לפרסומים ודיונים שונים. העיתונים בגרסתם האלקטרונית מועלים לאתר הר"י ולאתר דוקטורס אונלי, וכן נשלחים לכלל הרופאים בניוזלטר.
בין האיגודים המשתפים פעולה במיזם: אימונולוגיה קלינית ואלרגיה, קרדיולוגיה, פסיכיאטריה, מיילדות וגינקולוגיה, סוכרת, ראומטולוגיה, אורטופדיה וגסטרו, עיניים ועוד.

לסקר לאתר כתב העת לפירסום