3219970 77 972+
info@mediafarm.co.il

imaj

כתב העת המדעי בשפה האנגלית של ההסתדרות הרפואית בישראל  – היחיד בעל אימפקט פקטור בינ"ל. IMAJ כולל מאמרים ומחקרים מקוריים מאת מיטב הרופאים בישראל. מופץ מדי חודש יחד עם עיתון "הרפואה".

לסקר לאתר כתב העת לפירסום