3219970 77 972+
info@mediafarm.co.il

Israel Journal of Psychiatry

קבוצת מדיה פארם מפיקה עבור איגוד הפסיכיאטריה בישראל את כתב העת הרשמי שלו Israel Journal of Psychiatry (בעריכת פרופ' דייויד גרינברג).

Israel Journal of Psychiatry הוא מכתבי העת הוותיקים בישראל, זו שנתו החמישים. הוא רואה אור מדי רבעון, ומופץ לכלל חברי איגוד הפסכיאטריה ולמוסדות אקדמיים ולספריות בארץ ובעולם. סה"כ ארבע פעמים בשנה, לאורך השנים פרסמו בן ממאמריהם כמה מבכירי הפסיכיאטרים בעולם. האימפקט פקטור האקדמי הבינ"ל שלו עומד כיום על 1.36.

לפירסום